Ajatuksia elämän aavalta ulapalta

Kaikki blogit puheenaiheesta Tutkimus

Pitäis tehdä pro gradu ? Kopiogradun valmistus

K o p i o g r a d u n  valmistus

Tässä työssä kuvaan yksityiskohtaisesti nk. K-gradun teon. K-gradun historia on pitkä, mutta h u o n o s t i  tunnettu, vähän d o k u m e n t o i t u . Tämä käsilläoleva työni on ensimmäinen suomenkielinen selvitys aiheesta. Erityisen tärkeäksi tämän esityksen tekee sen kansainvälinen asema: kyseessä on p i o n e e r i työ. K-gradun tulo Suomeen sijoittuu Turun palon ja Helsingin keisarillisen yliopiston perustamisen liitoskohtaan kansallisessa historiassamme. 

Selvitys ei ole tutkimus

Media ei vaan näytä oppivan, että selvitys ei ole tutkimus, kuva. 

Selvityksissä yleensä kerätään numerotietoa tai tehdään laajoja haastatteluja, jotka sitten julkaistaan tiivistettynä raporteiksi. Ne voivat olla hyödyllisiä ja tarpeellisia Tutkimukset menevät käsitteelliselle tasolle ja ne julkaistaan vertaisarvioiduissa aikakausjulkaisuissa.

Kuvassa mainitun selvityksen on tehnyt oululainen ”Avain-tutkimusrhmä”: 

http://www.oulu.fi/avain/node/46223

Turun yliopiston harhainen dosentuuri

 

Englanninkielen game voi suomeksi tarkoittaa sekä peliä että leikkiä. Siitä ehkä  johtuu Turun yliopiston käsitteellisesti harhainen nimike  peli- ja leikkitutkimuksen dosentti, kuva 1. Nimetyn dosentin tutkimusala liittyy selvästi vain digipeleihin, kuva 2. 

Huokaus: EU ja Open Innovation 2.0

Kun hölmöläiset havaitsivat, ettei auto kulje sinne mihin haluttiin, lisäsivät he siihen toisen ohjauspyörän, sitten kolmannnen ja nyt vihdoin neljännen ...

Tiedepolitiikka? Huippubyrokraatti vs. huippututkija

A-studion  eilisestä keskustelusta, kansliapäällikkö FM Anneli Lehikoinen (OKM) ja professori Jukka Westermarck, näkee maallikkokin, miksi Suomen tiedepolitiikka on hunningolla. Toimittaja Sari Huovinen  täysin pihalla. 

Aloita kohdasta 21:25  

http://areena.yle.fi/1-3777997

 

 

 

Tulevaisuudentutkimus ei ole tiede

Ns. tulevaisuuden tutkimuksen ydin on tulevaisuuteen suuntautuvan suunnittelun työkalupakki. Tulevaisuudentutkijat eivät ole tiedemiehiä, vaan konsultteja, jotka hallitsevat tuon työkalupakin käytön. Tulevaisuuteen "katsovat" visionäärit alkaen Alvin Tofflerista kirjoittelevat ekstrapolaarioitaan tulevaisuudesta suurelle yleisölle hypettäen. Hauskaa ajanvietettä. 

Tulevaisuudentutkimus sopii hyvin kauppiksiin tulevien konsulttien koulutukseen siinä missä markkinatutkimuskin...

 

Ns. tulevaisuudentutkimuksen rappio

Tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius on vuosikaudet jankannut tällaista:  

"on käynnissä siirtymävaihe venäläisen taloustieteilijä Nikolai Kondratjevin taloussykliteorian kuudenteen aaltoon, jonka muutosmoottori on älykäs teknologia." Taloussanomat   

Sibelius - Suomen puhemies Amerikassa 2/2

Sibelius-tutkimuksia Atlantin takana

Olin Downes - New York Timesin musiikkikriitikko - meni manan majoille pari vuotta ennen Sibeliusta. Harold Johnson nousi Sibelius-tutkijaksi Amerikassa, Robert Layton puolestaan Englannissa.

Pelit eivät innovaatioita eivätkä tutkimusta ja kehitystä 2

Toisin kuin Tekes Skenen organisaattorit kuvittelevat (kuva), pelit eivät ole innovaatioita sen enempää kuin romaanitkaan. 

Pelien tekemisessä luodaan sisältöjä, mikä ei ole ole tutkimusta ja kehitystä (muuten kuin työkalujen ja alustojen osalta). Tekesin pääjohtaja Soinin esityksen aihe (kuva) on pahasti harhainen, eikä peleistä ei ole malliksi Suomen teollisuudelle.

Kristuksen ylösnousemuksen todisteet

Kristuksen ylösnousemus kantaa edelleen, vaikka tapahtumasta on kulunut lähes 2000 vuotta. Ylösnousemukseen eivät kaikki usko ja siksipä ihminen on koettanut keksiä tapahtumiin vaihtoehtoselityksiä. Alla olevassa haastattelussa kumotaan vaihtoehtoselitykset, yksi kerrallan, koska ne ovat epäpäteviä. Kristinusko poikkeaa muista uskomuksista ylösnousemustapahtuman perusteella. 

http://youtu.be/hCxwXANvYzE

Julkaise syötteitä